6Ld_P0cbAAAAADc_c8cO9gahY3_3DDhZaxuKNB5H
+4791372937 s.langorgen@online.no

På onsdag ringer vekkerklokka ekstra tidlig her på Høstadsanden gård. Kyrne må melkes og fôres før elevene kommer. For onsdag er det skoledag på gården.

Ti på ni ankommer den første drosjen og en spent elev kommer inn og lurer på hva vi skal holde på med i dag. Femten minutt seinere er alle de fire elevene samlet rundt bordet, og vi kan ta en felles gjennomgang av dagsplanen.

Det var i november 2005 den første skoleeleven kom hit til gården. I årene etter har vi hatt fra en til åtte elever innom hver uke. Noen har vært her en kort periode, mens andre har hatt fast tilbud her i flere år. For alle er tilbudet begrenset til en dag pr uke, de andre dagene følger de undervisningen på skolen sin.

Når dagsplanen er gjennomgått og fruktfatet tomt, er det på tide å komme seg i arbeid. Arbeidsdressen henger klar i gangen, og snart har alle funnet støvler og arbeidshansker. Det meste av dagen på gården tilbringes ute, og første punkt på arbeidslista er å stelle smådyra. Kaninene Kola og Fløffy får mat og vann, det samme gjør hønene og hanen. Kanskje må det gjøres reint i burene også. En skikkelig drittjobb synes mange, men alle er enige i at det blir triveligere både for folk og dyr når jobben er gjort.

Skole på gård er et tilbud vi har utviklet sammen med skolene og Oppvekstenheten i Trondheim kommune. Kommunen kjøper for tiden slike tjenester på tre ulike gårder; Moe gård på Leinstrand, Engelsåsen gård ved Jonsvatnet og Høstadsanden gård på Byneset. Gårdene har litt ulike aktivitetstilbud, og utfyller dermed hverandre både på innhold og geografi.

Høstadsand_gård_juni21_05
Høstadsand gård Foto: Glen Musk

Her på Høstadsanden er det kyr som er hovedproduksjonen på gården. Elevene er med på å stelle kalvene, gjøre reint hos ungdyra, og de sørger for at alle kyrne får tak i silofôret som ligger på fôrbrettet. Dyra kan være litt skumle i starten for nye elever, men mestringsfølelsen er desto større når de tør å klappe ei stor ku eller gjøre reint i bingene.

I de 15 årene vi har hatt tilbud til skoleelever på Høstadsanden, har omfanget variert. Dagens avtale gir tilbud til fire elever, og dette gjelder de andre gårdene kommunen kjøper tjenester hos også. Tilbudet gjelder elever med spesielle behov, og gjennom årene har vi hatt elever både med og uten fastsatte diagnoser innom på gården. Felles for alle er at de gjerne trenger en arena der de kan oppleve mestring gjennom praktisk arbeid.

Når alle dyra har fått stell er det tid for lunsj. Bordet blir dekket og brød, pålegg og drikke hentes fram. Det å samles rundt bordet for felles måltid er en viktig del av dagen på gården. Her øves sosiale ferdigheter, små og store utfordringer kan diskuteres og det er tid til å reflektere over maten vi spiser. Hva inneholder kaviaren, er fårepølsa laget av norsk kjøtt og hva smaker melk som er hentet rett fra melketanken i fjøset?

Skoletilbudet på Høstadsanden er en «Inn på tunet»-tjeneste. «Inn på tunet» er en samlebetegnelse for tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Her på gården har vi fra tidligere erfaring med arbeidstrening for personer med psykiske lidelser og dagtilbud for hjemmeboende demente. Andre målgrupper for et Inn på tunet-tilbud kan være personer med rusproblemer eller innvandrere. Noen gårder tilbyr også fritidstilbud til barn og unge og tjenester til kriminalomsorgen.

Etter lunsj er det ei ny arbeidsøkt for elevene på Høstadsanden. Aktivitetene følger årstidene og det ordinære arbeidet på gården. Når skoleelevene nå kommer tilbake til gården igjen etter koronapausen, skal vi sørge for å sette i stand strømgjerdet der dyra skal ut på beite. Til høsten skal potetene opp av jorda, og så skal gjerdene tas inn igjen før snøen kommer. Når jobben er gjort er det lett for meg som bonde og arbeidsleder å gi ros for innsatsen. Følelsen av å ha jobbet og fått til noe er god å ta med seg resten av uka på skolen.

Onsdag = mestring.

Denne saken er publisert i spalten Trønderdebatt i avisa Nidaros.

Share This