6Ld_P0cbAAAAADc_c8cO9gahY3_3DDhZaxuKNB5H
+4791372937 s.langorgen@online.no

Jeg er stolt over å være bonde i det landet i Europa som bruker minst antibiotika i husdyrproduksjonen.

Offentlige innkjøpsavtaler med stort prisfokus, fører til at sykehjemsbeboere og barna på SFO får servert kjøttdeig fra Tyskland. Samtidig lærer barna på skolen at «middag uten kjøtt er mer miljøvennlig». Hvis det er den tyske kjøttdeigen de mener vi bør kutte ut, er jeg helt enig!

Som melk- og kjøttprodusent på Byneset, er det lett å finne mange argumenter for hvorfor elevene ikke bør spise tysk kjøttdeig.

For det første: Hvorfor transportere kjøtt fra Tyskland, når vi kan spise norsk kjøtt? Vi er i dag selvforsynt med kjøtt i Norge, og mange bønder ønsker å øke kjøttproduksjonen sin dersom etterspørselen øker.

På gårdene i Trondheim finner du både storfe, gris, sau, geit og kylling. Hvordan kan kjøtt fra utlandet friste mer enn kjøtt fra en gård i nærheten av der du bor?

For det andre; Norge er det landet i Europa som bruker minst antibiotika i husdyrproduksjonen. I Tyskland brukes 30 ganger mer antibiotika enn i Norge, beregnet som mg stoff pr kilo biomasse dyr. Selv om Tyskland er langt fra det verste landet i Europa i denne sammenheng, er jeg veldig skeptisk til at barna våre serveres kjøtt som er produsert under slike forhold.

Overdreven bruk av antibiotika øker faren for at sykdomsorganismene utvikler resistens mot de vanlige medisinene. Dermed må man stadig ta i bruk sterkere medisiner, og til slutt er det ingenting som hjelper.

Jeg er stolt over å være bonde i det landet i Europa som bruker minst antibiotika i husdyrproduksjonen. Alle mine kyr har eget helsekort der alle behandlinger blir notert. Antibiotika blir aldri brukt forebyggende slik de gjør i mange andre land, kun når dyra er syke og har hatt besøk av veterinær.

For det tredje: Storfekjøtt produsert i Norge gir mye lavere klimagassutslipp enn gjennomsnittlig utslipp i resten av verden. Dette skyldes blant annet at det meste av kjøttet her kommer fra kombikua Norsk Rødt Fe (NRF). NRF-kua kjennetegnes ved at den både melker bra og produserer mye kjøtt. Kua både raper og promper metan, men klimagassutslippet per kilo mat blir lavere enn fra raser som holdes bare for enten melk eller kjøtt.

Avlsorganisasjonen Geno jobber nå med å avle fram ei enda friskere og mer klimavennlig NRF-ku. Blant annet vil de i løpet av våren begynne å måle hvor mye kyrne i fjøset på Skjetlein videregående skole raper. Vi kan så velge å avle videre på de kyrne som raper minst klimagasser.

I Norge kommer 85% av klimagassutslippene fra industri- og transportsektoren. Jordbruket står for bare 9% av utslippene i Norge, så at kua er den største klimasynderen går jeg ikke med på!

I Norge produserer vi nok kjøtt, melk og egg til egen befolkning. Om etterspørselen øker, kan vi ganske lett øke produksjonen ytterligere. Hvorfor vi likevel importerer store mengder kjøtt og ost er for meg uforståelig.

I Trondheim er det i overkant av 200 gårdbrukere som produserer mat til deg og fôr til dyra. En håndfull av disse tilbyr nå egne varer for salg direkte fra gården eller gjennom de tre REKO-ringene i byen. De fleste gårdene leverer produktene sine til Tine, Felleskjøpet, Nortura eller andre varemottakere. Produktene videreforedles, og blir så å få kjøpt i butikken der du handler.

Støtt det lokale landbruket ved å bli en bevisst forbruker. Dine handlevaner er viktig for oss som vil lage maten din!

Denne saken er publisert i spalten Trønderdebatt i avisa Nidaros.

Share This