6Ld_P0cbAAAAADc_c8cO9gahY3_3DDhZaxuKNB5H
+4791372937 s.langorgen@online.no

Sommer er turer i nærområdet for å se til dyra på beite. Ku, sau, geit og hest henter mye av maten sin på beite om sommeren.

Dette gir åpne landskap som alle i området nyter godt av. Uten beitedyr vil mye av kulturlandskapet gro igjen og bli en uframkommelig, grønn jungel med lite variasjon av planter og småkryp. Visste du at beiting bidrar til å binde karbon i jorda? Dyr på beite er altså et positivt bidrag i CO2-regnskapet vårt.

Sommer er god mat i godt lag. Med kortreiste råvarer blir middagen ekstra smakfull. Kanskje har du dyrket salat, reddik og sukkererter selv i år? Eller du har handlet på REKO-ringen eller et gårdsutsalg i området? Sommer er høysesong for grønnsaker dyrket nær deg. Denne uka kommer også jordbær fra Byneset for salg. Hva er vel bedre enn kortreiste jordbær med fløte til dessert? Visste du at Trondheim, nest etter Steinkjer, er den kommunen i Trøndelag hvor det dyrkes mest bær?

Sommer er ferietur. I år kan vi bruke ferien på å bli bedre kjent i Trøndelag. Har du lagt merke til hvordan landskapet endrer seg? Kontrasten er stor fra de flate, vidstrakte jordbruksområdene langs Trondheimsfjorden, via det skogkledde landskapet og opp mot fjellområdene på Røros og Oppdal. Eller utover mot kysten der hele landskapet bærer preg av vind og vær. Se deg rundt og tenk over hvordan landbruket gjennom tidene har påvirket landskapet. Hvordan hadde det sett ut om vi sluttet å drive landbruk i Trøndelag? Det tar bare 5-10 år før et område ute av drift gror igjen av skog. Nyt synet av jordbruksareal i aktiv drift, og av dyr på beite. Her produseres det både mat og åpne landskap.

Sommer er blomstrende grøftekanter og bugnende blomsterbed. Pollen fra blomstene er mat for bier og andre insekter. Mange hevder at tap av biologisk mangfold er en større trussel for oss en klimagassene. La derfor blomstene blomstre i grøftekanter og i bed. Om du stiller plenklipperen opp et hakk eller to får du kanskje kvitkløveren til å trives og blomstre. Da blir biene glade, og vi kan høste mild og god sommerhonning.

Sommer er tida for å høste fôr som dyra skal ha til vinteren. Graset lagres i rundballer eller i silo, noe tørkes og lagres som høy. Vi her på Høstadsanden holder tradisjonen med hesjing i hevd. Hesjet høy får en kvalitet som er etterspurt til hobbyhest. Ei graseng kan vanligvis høstes to eller tre ganger i løpet av sesongen. For å få graset til å vokse må det tilføres gjødsel, og vi ber om forståelse for at dette kan gi litt lukt når husdyrgjødsla blir spredd.

Sommer er å ha god tid og ta dagene litt som de kommer. Vi som produserer maten din er nok ikke blant de som tar lengst ferie. I år slipper vi imidlertid å få heim skuffede unger etter skolestart som kan fortelle at alle andre har vært i utlandet i sommerferien. I år kan vi alle kose oss med å bli bedre kjent i nærområdet vårt, i Trøndelag og i resten av landet. God sommer!

PS! Det var vel ikke du som kastet fra deg den brusboksen som Dagros fikk i fôret og som førte til at hun døde av indre blødninger?

Publisert i spalten Trønderdebatt i avisa Nidaros

Share This