6Ld_P0cbAAAAADc_c8cO9gahY3_3DDhZaxuKNB5H
+4791372937 s.langorgen@online.no

Fire ungdomsskoleelever bruker én skoledag i uka på å stelle dyr og gjøre annet gårdsarbeid. – Her kommer de uten sekk og skolebøker, men må være med på gårdsarbeidet.

Som Inn på tunet-gård gir Høstadsand gård på Byneset alternativ opplæring for fire elever hver onsdag. Ungdomsskoleelevene kommer fra tre ulike skoler, og får prøve seg på annet arbeid enn det de gjør i klasserommene til vanlig.

Les hele saken på nidaros.no

Share This