6Ld_P0cbAAAAADc_c8cO9gahY3_3DDhZaxuKNB5H
+4791372937 s.langorgen@online.no

På Høstadsand på Byneset selger Sissel Langørgen melk og egen yoghurt fra de 13 kyrne på familiegården. Torsdag 5. august får hun besøk av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad.

Statsråden fra KrF skal stå for den offisielle åpningen av det nybygde gårdsmeieriet, som skjer samtidig som Høstadsand er en av gårdene som deltar under Trøndersk matfestival – Et sted nær deg fra 5. til 7. august.

Olaug V. Bollestad, Kristelig Folkeparti, Rogaland

Sissel forteller at hun hadde tenkt på å bygge et eget gårdsmeieri i flere år, men under koronapandemien ble det fortgang i planene.

– Koronaen førte til et større fokus på kortreist mat, sier Sissel, som allerede i noen år har solgt melk til folk som har besøkt gården.

– Kundene har i hovedsak vært familier med innvandrerbakgrunn, som har vært vant til å kjøpe melk rett fra gårder for å lage egen ost og yoghurt, sier hun.

Samtidig har det kun vært tillatt å selge upasteurisert melk tilfeldig og ikke i organisert form fra eget utsalg. 

Sissel sier at etterspørselen etter hvert ble større enn det de kunne selge i henhold til regelverket, og dessuten ønsket de også å selge melka gjennom salgskanalen Reko-ringen på Heimdal og Moholt i Trondheim.

– Og for å kunne markedsføre melka må den være pasteurisert, sier hun.

Pasteurisering betyr at melka varmebehandles for å ta knekken på eventuelle bakterier, og det er også pasteurisatoren som er kjernen i det nybygde meieriet på gården. 

Sissel brukte 2020 til å planlegge prosjektet, og i januar i år ble det sendt søknad om støtte til Innovasjon Norge.

Selve byggeprosessen startet opp i begynnelsen av mars, og 1. juli sto meieriet klart til begynne prøveproduksjonen. Melka fra gården har siden da vært til salgs i egen emballasje fra gårdsutsalget og på det lokale samvirkelaget på Rye på Byneset.

Gårdsutsalg
Gårdsutsalg

Sissel forteller at målet er å selge rundt 6000 liter i året, noe som vil bety at de kan ha én ekstra ku, i tillegg til de 13 som i dag er i fjøset.

Under den offisielle åpningen lanserer hun også egenprodusert yoghurt fra Høstadsand gård, med smakene rabarbra, honning og naturell. 

Gården deltar også under Trøndersk matfestival – Et sted nær deg, som er et kortreist tillegg til den tradisjonelle Matfestivalen.

– Da foregår det over 300 aktiviteter i hele Trøndelag. Den ble arrangert første gang i fjor da Matfestivalen i Trondheim var på et minimum, og den ble en så stor suksess at arrangøren ville videreføre den, sier Sissel.

I motsetning til i fjor er det også tolv gårder i Trondheim som deltar under festivalen, og i den forbindelse kommer også ordfører Rita Ottervik (Ap) til Høstadsand på torsdag for å snakke med lokalmatprodusentene.

– Trondheim har tidligere vært en hvit flekk på lokalmatkartet, men Reko-ringen og Trøndersk matfestival – Et sted nær deg gjør at produsentene hiver seg med, sier Sissel.

I tillegg til melk og yoghurt, vil Sissel også selge egen potet og honning i gårdsutsalget som vil være åpent hver dag hele året fra klokken 08 til 20.

Salget vil være basert på selvbetjening og betaling med Vipps, og kundene vil også kunne kjøpe egg fra andre gårder på Byneset gjennom utsalget.

Sissel sier at totalkostnaden for prosjektet er på rundt en million kroner. I 2017 investerte hun også tre millioner kroner, da fjøset på gården ble bygd om fra et tradisjonelt båsfjøs til løsdrift.

Selv om Høstadsand nå er en relativt liten gård sammenlignet med andre bruk, så er det likevel ikke de store investeringene som bekymrer. Kyrne på gården har fortsatt egne navn, og det merkes hvis for eksempel Rødlin, Anka eller Annette tar en sykedag og må tas ut av produksjonen.

– Budsjettet viser at det skal gå greit økonomisk, men ettersom vi har såpass få kyr så er vi sårbare hvis noen blir dårlige, sier Sissel

Skrevet av Ståle Langørgen, 3.8.2021.

Share This