6Ld_P0cbAAAAADc_c8cO9gahY3_3DDhZaxuKNB5H
+4791372937 s.langorgen@online.no

Produserer egen melk og yoghurt fra 13 kyr på familiegården Høstadsand på Byneset.

At Trondheim er rik på spennende mat- og gårdsopplevelser er ingen nyhet. I forbindelse med «Trøndersk Matfestival – Et sted nær deg» inviterte hele 12 lokale produsenter til åpen gård.

En av disse var Høstadsand gård utenfor Rye på Byneset hvor bonde Sissel Langørgen (49) har bygd et eget gårdsmeieri til en million kroner.

10. august 2021 Av Jan Vestre, bydelsnytt.no

Langørgen brukte store deler av 2020 til å planlegge prosjektet før det i januar ble sendt inn en søknad om støtte til Innovasjon Norge. Selve byggeprosessen startet i begynnelsen av mars.

Den 1. juli sto meieriet klart til å begynne den første prøveproduksjonen. Melka fra gården har siden da vært til salgs i egen emballasje fra gårdsutsalget og på det lokale samvirkelaget på Rye.

Mange trondhjemmere var møtt frem da landbruksminister Olaug Bollestad (t.v.) åpnet gårdsmeieriet til Sissel Langørgen på Høstadsand.

-Målet er å produserer 6000 liter i året. Klarer vi det vil vi kunne ha én ekstra ku i tillegg til de 13 som vi i dag har i fjøset, forteller Langørgen.

For Høstadsand er en relativt liten gård sammenlignet med mange andre bruk. Her har kyrne fortsatt egne navn, og det merkes godt hvis for eksempel «Rødlin» eller «Anka» tar en sykedag og må tas ut av produksjonen.

-Budsjettet viser at det skal gå greit økonomisk, men ettersom vi har såpass få kyr så er vi sårbare hvis noen blir dårlige, forklarer Langørgen som i 2017 også investerte 3 millioner kroner da fjøset på gården ble bygd om fra et tradisjonelt båsfjøs til løsdrift.

Gårdsmeieri

Selv om Langørgen nå har åpnet et eget gårdsmeieri så har bynesbonden allikevel lang erfaring med å selge melk direkte fra gården.

Familien Ahmadi har flere ganger kjøpt melk hos Sissel Langørgen. Melka har blitt brukt til å lage yoghurt av egen oppskrift. F.v.: Mansour Ahmadi, Asrin Ahmadi, Sabri Belwarsi og Mosleh Badakhsh

-Kundene har i hovedsak vært familier med innvandrerbakgrunn som har vært vant til å kjøpe melk rett fra gårder for å lage egen ost og yoghurt, forteller Langørgen.

Dagens regelverk åpner kun for salg av upasteurisert melk tilfeldig og ikke i organisert form fra eget utsalg. Det er heller ikke lov til å markedsføre ubehandlet melk.

Så da Langørgen ønsket å tilby melka gjennom REKO-ringen på Heimdal og Moholt måtte derfor salget og produksjonen inn i mer ordnede former.

På det nyåpnede gårdsmeieriet selges det både melk og yoghurt med smakene smakene rabarbra, honning og naturell. I tillegg får man kjøpt potet og honning, samt egg fra andre gårder på Byneset.

Landbruksminister Olaug Bollestad (bildet) stod for den høytidelige åpningen av Høstadsand Gårdsutsalg.

-Gårdsutsalget vil være åpent hver dag hele året fra klokken 08 til 20. Salget vil være basert på selvbetjening og betaling med Vipps, opplyser Langørgen.

Landbruksminister Olaug Bollestad stod for den offisielle da hun var innom gården forrige torsdag.

Share This