6Ld_P0cbAAAAADc_c8cO9gahY3_3DDhZaxuKNB5H
+4791372937 s.langorgen@online.no

Inn på Tunet

Inn på tunet logo

Høstadsand gård er

Inn på tunet-gård.

I samarbeid med Trondheim kommune tilbyr vi en alternativ opplæringsarena for ungdomsskoleelever fra ulike skoler.

Vi har også et samarbeid med Rye skole, der hele skoleklasser bruker gården som pedagogisk ressurs.

Tidligere har vi hatt Inn på tunet-tilbud både til demente i samarbeid med kommunen, og tilbud om arbeidstrening i samarbeid med NAV.

Definisjon Inn på tunet:

Kalvekos

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk.
Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel.
Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog-, eller hagebruk.
Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. 

Gårdsmiljøet åpner for mange muligheter for aktiviteter. Stell av dyr og planter, drift av skogen, pleie av kulturlandskapet, vedlikehold av maskiner og bygningsmasse utgjør aktivitetsgrunnlaget for Inn på tunet (IPT). Målsettingen med IPT er primært å bidra positivt til helse, utvikling og trivsel for den enkelte bruker. Tilbudene bygger på samarbeid med oppvekst-, utdannings-, helse-, eller sosialsektoren, og omfatter aktiviteter med utgangspunkt i både gårdens og bondens ressurser.

Kilde: https://www.innpatunet.no/

nissejakt

Ta kontakt om du vil vite mer om Inn på tunet-tilbudet vårt.

Kontakt
Share This