6Ld_P0cbAAAAADc_c8cO9gahY3_3DDhZaxuKNB5H
+4791372937 s.langorgen@online.no

Inn på Tunet

Inn på tunet logo

Høstadsand gård er

Inn på tunet-gård

I samarbeid med Trondheim kommune tilbyr vi en alternativ opplæringsarena for ungdomsskoleelever fra ulike skoler.

Vi har også et samarbeid med Rye skole, der hele skoleklasser bruker gården som pedagogisk ressurs.

Tidligere har vi hatt Inn på tunet-tilbud både til demente i samarbeid med kommunen, og tilbud om arbeidstrening i samarbeid med NAV.

Definisjon Inn på tunet:

Kalvekos

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk.
Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel.
Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog-, eller hagebruk.
Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. 

Gårdsmiljøet åpner for mange muligheter for aktiviteter. Stell av dyr og planter, drift av skogen, pleie av kulturlandskapet, vedlikehold av maskiner og bygningsmasse utgjør aktivitetsgrunnlaget for Inn på tunet (IPT). Målsettingen med IPT er primært å bidra positivt til helse, utvikling og trivsel for den enkelte bruker. Tilbudene bygger på samarbeid med oppvekst-, utdannings-, helse-, eller sosialsektoren, og omfatter aktiviteter med utgangspunkt i både gårdens og bondens ressurser.

Kilde: https://www.innpatunet.no/

Inn på tunet på Høstadsand – med fokus på mestring

Tilbudet til deltakerne baseres på ressursene på gården og området rundt, årstidens variasjoner og deltakernes interesser.

 • Dyr
  • Melkekyr, kalver og ungdyr er ute i sommerhalvåret og inne i fjøset om vinteren. De må ha det reint, få mat og vann og setter stor pris på litt ekstra kos.  Om sommeren er dyra ute på beite det meste av tida og må ha tilsyn der.
  • Av mindre dyr har vi høner, kaniner og bier. Høner og kaniner stelles inne om vinteren, men flyttes ut så snart graset blir grønt om våren.

 

 • Bygninger
  • Nytt og gammelt fjøs, låve, garasje, fyrhus, Inn på tunet-hus, meieri, gapahuk og torvhus. Mange hus gir oss godt med rom og mange muligheter for ulike aktiviteter.
  • I gammelfjøset er det snekkerverksted, vedskjul og smådyravdeling.
  • I Inn på tunet-huset disponerer deltakerne kjøkken, oppholdsrom, garderobe, dusj og toalett.
  • I Høstadhaugen, ca 150 meter fra tunet, har vi en stor gapahuk hvor det er fint å ta spisepause både sommer og vinter. Hit inviterer vi også barnehagebarn på «nissegrøt» i desember.

 

 • Innmark og kulturlandskap
  • På arealet rundt gårdstunet har vi planteproduksjon med gras og potet. Inn på tunet-deltakerne kan være med på gjerdehold, steinplukking og potetopptaking.
  • Innmarksbeitene rundt gårdstunet er del av et nasjonalt verdifullt kulturlandskap, og disse må holdes vedlike både ved beiting og annen skjøtsel.

 

 • Skog
  • Gardsskog med tradisjonell tømmerdrift gir et godt utgangspunkt for turer, historiefortelling, opplevelser og bålkos.
  • Vi henter ved både i skogen og i kantsonene rundt dyrkamarka. Veden må kjøres heim, kappes, klyves og stables eller pakkes i sekk.
  • Om høsten kan vi plukke bær i skogen, noen få minutt gangavstand fra tunet.
nissejakt

Ta kontakt om du vil vite mer om Inn på tunet-tilbudet vårt.

Kontakt
Share This